• Zwroty

Zwrot występuje wtedy, gdy Konsument otrzymał zamówienie, ale rozmyślił się i odstąpił od zakupu.

Zwrotowi nie podlegają towary, które były otwierane i miały naruszone folie ochronne. Dotyczy to szczególnie produktów do użytku osobistego. Składanie oświadczenia o odstąpieniu               od umowy odbywa się zgodnie z treścią obowiązującego Regulaminu Sklepu (pkt 5. „PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – ZWROT”) oraz zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych.

INSTRUKCJA DOKONANIA ZWROTU

Konsument, w celu dokonania zwrotu produktu, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@humannature.pl. W tytule należy wpisać: „Odstąpienie od umowy, zamówienie nr....”, natomiast w treści podać: imię i nazwisko Konsumenta, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer zwracanego produktu, nazwę zwracanego produktu, numer konta bankowego.

Odstapienie-od-umowy(2).png

Przesłane do Sprzedającego w formie elektronicznej zgłoszenie zwrotu jest tożsame z oświadczeniem Konsumenta o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w załączniku nr 2 do Prawa konsumenckiego.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedający w wiadomości e-mail potwierdza jego przyjęcie.

Otrzymany produkt należy spakować do kartonu i zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem. Nie należy odsyłać towaru w kopercie.

Konsument odsyła paczkę w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia zwrotu na adres:

MAKTATORIS Tomasz Michalski
ul. Wojciecha 1/1
49-300 Brzeg

Nie ma możliwości osobistego zwrotu towaru. Ponadto zwracanego produktu nie należy odsyłać "za pobraniem", ponieważ Sklep nie posiada technicznej możliwości odbioru takich przesyłek.

Sprzedający rozpatruje zwrot niezwłocznie, najpóżniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem kosztów dodatkowych, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia do Sklepu zwracanego towaru, innego niż oferowany przez Sklep najtańszy zwykły sposób jego dostarczenia. Zwrot środków następuje niezwłocznie, najpóżniej następnego dnia roboczego od momentu pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

Wszelkie słowa oraz wyrażenia występujące w zakładce ZWROTY i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym w zakładce REGULAMIN.

 

 

 

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep w budowie.