• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 SPIS TREŚCI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 3. DANE OSOBOWE
 4. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 5. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH
 6. PROFILOWANIE
 7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 8. CIASTECZKA
 9. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 10. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Akceptacja Regulaminu oznacza jednocześnie akceptację Polityki prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu należy zapoznać się z Polityką prywatności.

Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym: podstawy przetwarzania danych, cele, okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików Cookies (ciasteczka) oraz narzędzi analitycznych.

Wszelkie słowa oraz wyrażenia występujące w Polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Sklep) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą                    w Regulaminie Sklepu dostępnym w zakładce REGULAMIN.

2.   ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych („Administrator”) Kupujących jest:

MAKTATORIS Tomasz Michalski
ul. Wojciecha 1/1
49-300 Brzeg
NIP: 7471317792

REGON: 532310830

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które w razie potrzeby są uaktualniane i poddawane przeglądom. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.   DANE OSOBOWE

W związku z możliwością funkcjonowania Sklepu i korzystania z usług w nim oferowanych, Kupujący zostanie poproszony o podanie danych osobowych.

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko lub nazwa (firma), NIP, adres pocztowy, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, numer rachunku bankowego, login i hasło Kupującego, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są:              przy rejestracji Kupującego, wypełnianiu formularza Zamówienia, w trakcie komunikacji z podmiotem danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest niezbędne do rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia.

4.   CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdorazowo cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Kupującego lub przez Administratora.

Cel, podstawę i okres przetwarzania danych osobowych w Sklepie przedstawia poniższa tabela:

CEL PRZETWARZANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OKRES  PRZECHOWYWANIA DANYCH
wykonanie umowy sprzedaży lub umowy                    o świadczenie usług oferowanych przez Sklep lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem ww. umów art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO okres niezbędny do prowadzenia konta Kupującego, aż do momentu jego likwidacji na żądanie Kupującego
lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
korzystanie ze strony Sklepu i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej;

podstawowy termin przedawnienia:

‑ dla roszczeń związanych z prowadzeniem                   działalności gospodarczej ­- trzy lata,
- dla umowy sprzedaży - dwa lata

nie można przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą

prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Sklepie
marketing bezpośredni
marketing artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO

do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych        w tym celu
wyrażenie przez Kupującego opinii o zawartej umowie sprzedaży
ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wobec Administratora - sześć lat

prowadzenie ksiąg  podatkowych art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO                   w powiązaniu z art. 86 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej

 

5. UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO W ZAKRESIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH

 Kupujący w zakresie jego danych osobowych jest uprawniony do:

 • dostępu do danych,
 • sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych,
 • cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  • z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących Kupującego danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO               (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
 • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Kupujący uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania ze swoich praw, Kupujący zawsze może skontaktować się z Administratorem.

 

6. PROFILOWANIE

Sklep, wykorzystując dane osobowe podane przez Kupującego, może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb Kupującego, tj. dokonywać profilowania.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło przyczynić się do podejmowania decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających na Kupującego w podobnie istotny sposób, Sklep będzie je przeprowadzać tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili można odwołać. Przetwarzanie danych                     do momentu cofnięcia przez Kupującego zgody pozostaje zgodne z prawem.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając dane osobowe Kupującego, Sklep stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa. Ponadto w Sklepie zainstalowany jest certyfikat SSL.

 

8. CIASTECZKA

Administrator korzysta z plików tekstowych cookies (tzn. ciasteczek). „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie serwera Administratora na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, smartfonie, itp.) podczas odwiedzin Sklepu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia.

Pliki tekstowe cookies wykorzystywane są w celu:

 • udostępniania funkcji Sklepu,
 • zapamiętywania informacji o sesji Kupującego,
 • statystycznym.

Pliki cookies zapisywane są w pamięci urządzenia Kupującego (komputera, telefonu, itd.) nie powodując zmian w ich ustawieniach.

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, Kupujący może w każdej chwili:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, Kupujący może skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat można zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Odpowiednie wskazówki można również uzyskać na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Kupujący używa:

 • Apple Safari,
 • Google Chrome,
 • Microsoft Internet Explorer,
 • Mozilla Firefox.

Więcej informacji o ciasteczkach można uzyskać na stronie: https://pl.wikipedia.org.

 

9. USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane osobowe Kupującego.

Lista możliwych odbiorców danych osobowych Kupującego:

 • dostawca towarów, podmiot obsługujący magazyn i proces wysyłki,
 • przewoźnik, spedytor, broker kurierski,
 • dostawca płatności,
 • dostawca usług zaopatrujący Admnistratora w rozwiązania informatyczne, techniczne, organizacyjne niezbędne i ułatwiającego prowadzenie Sklepu,
 • dostawca usług księgowych, prawnych lub doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze,
 • podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu,
 • podmiot zapewniający system mailingowy,
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe,
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

 

10. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 Adres e-mail: sklep@humannature.pl

 

 

 

 • Sklep zamknięty

Sklep w budowie.