• Reklamacje

Reklamacja występuje wtedy, gdy Konsument po otrzymaniu produktu wykrył wadę fabryczną w postaci błędu konstrukcyjnego, materiałowego, technologicznego lub produkt został uszkodzony mechanicznie podczas dostawy.

Reklamacja nie obejmuje wad powstałych na skutek nieprawidłowego montażu, użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją oraz jego przeznaczeniem, zastosowania niewłaściwych baterii. Reklamacji nie podlegają naturalne zmiany użytkowe produktu, uszkodzenia spowodowane niewłaściwą pielęgnacją    i konserwacją, uszkodzenia wynikające z niedopasowania rozmiaru, a także otarcia, zahaczenia lub okopania spowodowane w procesie eksploatacji.

Przed złożeniem reklamacji Konsument powinien upewnić się, że obsługuje produkt zgodnie z instrukcją, a wada produktu jest rzeczywista.

W przypadku produktu, który nie uruchamia się lub przestał działać, a jest na baterie – należy sprawdzić prawidłowość ich włożenia, zgodnie z instrukcją rysunkową. Zalecane jest również przetestowanie urządzenia na nowym komplecie baterii.

INSTRUKCJA W ZAKRESIE REKLAMACJI

Konsument, w celu złożenia reklamacji produktu, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres sklep@humannature.pl. W tytule należy wpisać: „Reklamacja, zamówienie nr....”, natomiast w treści podać: imię i nazwisko Konsumenta, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres        e-mail, numer zwracanego produktu, nazwę zwracanego produktu, dokładny opis usterki, formę rekompensaty oraz numer konta bankowego.

Reklamacja(3).png

Do wiadomości należy dołączyć wygenerowany w formacie pdf dokument zakupu.

Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji odbywa się zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sklepu, w tym zasadami ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje zawarto w Regulaminie Sklepu „pkt 6 REKLAMACJE PRODUKTU”.

Termin zgłoszenie wady wykrytej w produkcie w ramach reklamacji wynosi 2 lata od momentu otrzymania produktu.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Sprzedający w wiadomości e-mail potwierdza jego przyjęcie.

Reklamowany produkt lub zestaw, tj. produkt z ładowarką, należy spakować do oryginalego opakowania (jeżeli Konsument jest jeszcze w jego posiadaniu). W przypadku urządzenia na baterie - należy wyciągnąć baterie i załączyć je osobno, aby nie doprowadzić do ich wylania w czasie transportu. Konsument jest zobowiązany zabezpieczyć przesyłkę przed jej ewentualnym zniszczeniem. Nie należy odsyłać towaru w kopercie.

Konsument odsyła paczkę na adres:

MAKTATORIS Tomasz Michalski
ul. Wojciecha 1/1
49-300 Brzeg

Nie ma możliwości osobistego oddania reklamowanego towaru. Ponadto zwracanego produktu nie należy odsyłać "za pobraniem", ponieważ Sklep              nie posiada technicznej możliwości odbioru takich przesyłek.

Sprzedający rozpatruje reklamację niezwłocznie, najpóżniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

Jeżeli produkt ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Wszelkie słowa oraz wyrażenia występujące w zakładce REKLAMACJE i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedający, Sklep) należy rozumieć zgodnie    z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnym w zakładce REGULAMIN.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami                 i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR to wielojęzyczna i interaktywna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów oraz przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających         z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

 

  • Sklep zamknięty

Sklep w budowie.